บัวพื้น

Back

บัวพื้น สำหรับการติดตั้งเพื่อป้องกันในเรื่องของการวางสิ่งของหรือการทำความสะอาดบ้านที่ไม่ให้กระทบกับสีของกำแพงหรือขอบกระเบื้องตามพื้น บัวพื้นที่ทำการติดตั้งยังช่วยในเรื่องของการปกปิดรอยการสร้างเสริมบ้านหรือตามขอบผนังที่ได้มีการก่อสร้างและไม่ได้เก็บรายละเอียดทั้งหมด วัสดุที่ใช้นั้นทำจากไม้อย่างดีที่มีค่าความทนทานที่ค่อนข้างสูง สามารถรับการกระแทกหรือการซึมของน้ำรั่วไหลไม่ให้ไม้บัวพื้นนั้นดูโป่งพอง

Enlearge

Enlearge

Enlearge

Enlearge

Enlearge

Enlearge

Enlearge

Enlearge

Enlearge

Enlearge

Enlearge

Enlearge