ขั้นตอนการติดตั้ง

1

ทำจุดมาร์คบนคิ้วสำหรับจุดต่อตรงมุมห้อง

2

ทำจุดมาร์คบนผนังและเพดาน เพื่อเตรียมจุดต่อตรงมุมห้อง

3

เลื่อยคิ้วบัวตรงจุดที่มาร์คไว้ เป็นมุม 45 องศา

4

ทากาวขอบด้านหลังของคิ้วบัว และ จุดต่อ

5

ใช้ปืนลมยิงยึดติด

6

ปรับจุดต่อสำหรับการต่อที่สมบูรณ์แบบ

7

ดูให้มั่นใจว่ารอยต่ออยู่ตรงแนวที่เหมาะสมก่อนจะยึดติด

8

ทาฟิลเลอร์เพื่อเติมเต็มรอยต่อ

9

ใช้กระดาษทรายขัดให้พื้นผิวรอยต่อเรียบ

10

เช็ดฟิลเลอร์ที่เกินออกให้เรียบร้อย