Our Business

Interior Decoration and Construction

TCD (บริษัท คิ้วบัวไทย แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด) มีประสปการณ์การทำงานตกแต่งภายในในสถานที่ต่างๆมาแล้วหลายงาน ไม่ว่าจะเป็น บ้านพักอาศัย, ห้างสรรพสินค้า, สำนักงาน, โรงเรียน โดยบริษัทฯ มีทีมงานอาทิเช่น สถาปนิก, ดีไซน์เนอร์ และ ผู้ควบคุมงาน ที่มีประสปการณ์สูง และ ความพร้อมการให้บริการงานก่อสร้างตกแต่งภายในให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร

  • เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
  • งานตกแต่งคิ้วบัวประดับอาคาร
  • งานไม้ต่างๆ
  • งานพื้น
  • งานไฟฟ้าต่างๆ